SOMERNIEMEN KYLÄTOIMIKUNTA

Kylätoimikunnan perustaminen
Somerniemen Kylätoimikunta on Somerniemi-Seura ry:n alaisuudessa toimiva työryhmä, johon 
nimetään vähintään kaksi (2) tapaamisten järjestämisestä vastuussa olevia henkilöitä. Toimikunta on
Somerniemi-Seura ry:n sääntöjen mukaisesti asetettu toimikunta (9§) ja sen tarkoituksen ja 
toiminnan tulee olla Somerniemi-Seura ry:n sääntöjen mukaista.
Toimikunnalla ei ole varsinaista omaa päätösvaltaa ja sen päätökset tuodaan hyväksyttäväksi 
Somerniemi-Seura ry:n johtokunnalle. Sillä ei ole omaa budjettia. Toimintaansa se voi tuoda julki 
vapaasti Somerniemi.fi -sivustolla ja muualla sosiaalisessa mediassa. Kokoontumisistaan ja niiden 
julkaisemisesta, toimikunta päättää itse.
Toimikunnan perustamisvaiheessa kokoonkutsujana toimii Virpi Eloranta ja sihteerinä Johanna Ristimäki.
Somerniemen Kylätoimikunta on asetettu 5.3.2021 Somerniemi-Seura ry:n päätöspöytäkirjalla.
Kylätoimikunnan toiminnan tavoite: 
– Somerniemen alueen kehittäminen kaikilla mahdollisilla osa-alueilla
– keskustelufoorumi kaikille Somerniemellä asuville, vapaa-ajan asukkaille ja yrittäjille
– kyläyhteisön elävöittäminen, eri hankkeiden ideointi ja niiden eteenpäinviemisen suunnittelu
Somerniemen asukkaiden osaamista, ideoita ja mielenkiintoa hyödyntäen.
Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, mielellään esimerkiksi kerran kuukaudessa. Kokoontumisiin 
on vapaa pääsy kaikilla ja niistä ilmoitetaan sopiviksi katsotuissa medioissa (esimerkiksi 
Somerniemi.fi-sivulla ja Somerniemen kehittäminen Facebook ja Whatsapp-ryhmissä).
Toimikunnan kokoontumisista pidetään muistiota, joka julkaistaan em. foorumeissa. Toimikunnan 
kokouksiin osallistuminen ei edellytä Somerniemi-Seuran jäsenyyttä. Sitä kuitenkin suositellaan 
Seuran painoarvon lisäämiseksi esimerkiksi hankkeissa.
Mahdolliset hankkeet ja rahoitukset on tarkoitus hoitaa virallisen yhdistyksen, eli Somerniemi
Seuran kautta tai muiden mahdollisten hankkeiden käynnistäjien kautta. Toimikunta voi olla 
mukana suunnittelemassa myös muiden mahdollisten toimijoiden hankkeita, hankkeen ei tarvitse 
olla Someniemi-Seuran nimissä.
Toimikunta antaa somerniemiläisille mahdollisuuden päästä mukaan suunnittelemaan asioita, kuulla
niistä ja yhdistää eri toimijoita. Kokoontumisissa ideoidaan niitä asioita, joita osallistujat haluavat 
tuoda esille tilaisuudessa sekä mahdollisista etukäteen ilmoitetuista asioista.
Kokoontumisiin voidaan myös kutsua vierailijoita puhumaan eri Somerniemeä koskevista 
teemoista, esim. kaupungin edustajia keskustelemaan yhteistyöstä ja kertomaan palveluista, 
yritysten ja yhdistysten edustajia.